Viktimologie

13. března 2014 v 13:52 |  Domácí násilí
Tento článek se týká obecně všech obětí, ať už obětí domácího násilí nebo obětí nějakého trestného činu. Jedná se o teoretickou část této problematiky, neboť nikdy není pozdě rozšířit si obzory a dozvědět se něco nového :-) Konkrétně, jak napovídá název, se dozvíte, co je to viktimologie a další přidružené termíny a jak se vztahují k obětem.


VIKTIMOLOGIE
Tato nauka se zabývá obětí trestného činu (TČ).

Konkrétněji její rolí při vzniku a průběhu TČ a při jeho odhalování a objasňování. Dále se také zabývá způsoby pomoci oběti po TČ a způsoby, jak zabránit viktimizaci (viz dále) potencionální oběti.

Její počátky se datují někdy do 50. let 20. století (tedy do období po 2. světové válce, ve které bylo mnoho a mnoho obětí). Do té doby byl středem zájmu pachatel.

Pojem samotný vznikl od slova oběť ~ victima = osoba dotčená TČ.

V jejím rámci se řeší i potenciální oběti (mají potenciál stát se obětí), tzv. sekundární oběti (nebyly bezprostředně poškozeny TČ - např. osoby blízké oběti TČ, příbuzní, pozůstalí apod.)

Předmětem viktimologie je:
~ osoba oběti
~ vztahy mezi obětí a pachatelem - jestli došlo k nějakému kontaktu mezi obětí a pachatelem před TČ, jestli se setkali, jestli se znali...
~ proces VIKTIMIZACE = proces, kdy se z potencionální oběti stává reálná oběť
~ role oběti v procesu odhalování, vyšetřování, soudního projednávání → výslechy obětí, spolupráce s obětí jako se svědkem...
~ pomoc oběti - odškodnění, rehabilitace
~ ochrana občanů před viktimizací

VIKTIMNOST
Jedná se o disponovanost (pravděpodobnost, chcete-li) jedince nebo skupiny stát se obětí tr. činu.

Každý je viktimní (náchylný) k určitému druhu kriminality a to v závislosti na určitých faktorech, kterými jsou:
• profese (policisté, průvodčí, hlídači, taxikáři, pokladní, obsluha benzinek...),
• věk (mladí na diskotékách v opilosti jsou lehkou obětí, senioři jsou zase důvěřiví...),
• pohlaví,
• příslušnost k etnické menšině,
• psychické vlastnosti (lehkomyslnost, důvěřivost, dobrodružnost, zvýšená agresivita, cholerik...)

Největší souvislost s viktimností má věk.

VIKTIMIZACE
Viktimizace je proces, v němž se potenciální oběť stává obětí skutečnou.

V této fázi se pak viktimologie zabývá především:
→ chováním oběti - jestli oběť vyprovokovala TČ, jestli nepoškodila pachatele apod.
→ vztahem oběti a pachatele - objektivní vztahy (na pracovišti, v sousedství...), sujektivní vztahy (vztahy mezi partnery...)
→ mírou viktimizace - uvádí se v tzv. indexu viktimizace (podíl obětí připadajících v určitém časovém období na určitý počet obyvatel - na 100, 1000, 100 000...)

Známe 3 druhy viktimizace:
primární viktimizace - újma, která je způsobena oběti TČ v souvislosti s TČ

sekundární viktimizace - oběti je po ukončení TČ způsobena další újma (ztráty společenského postavení, rozpad rodiny apod.) - jsou to negativní důsledky TČ, jejichž zdrojem může být: pachatel, sociální prostředí (oběť přijde domů a člen rodiny začně moralizovat "Já jsem ti to říkal..."), orgány činné v trestním řízení (např. policisté - "A vy se divíte, že vás napadli, když jste takhle oblečená?"), masmédia (krimizprávy apod.)

terciární viktimizace - nenapravitelné následky TČ - traumata, psychické poruchy, nevratné poškození zdraví apod.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama